Allmändidaktik – vetenskap för lärare

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark, Kaj Sjöholm, Pirjo Lahdenperä, Margareta Sandström, Elina Lahelma, Elisabet Öhrn, Gjert Langfeldt, Jorunn H Midtsundstad, Roger Säljö, Fritjof Sahlström, Staffan Selander, Liselott Forsman, Mikaela Björklund, Kristina Ström, Karin Linnanmäki, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Gunnel Knubb-Manninen, Renata Svedlin, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Karin Rönnerman
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 383
ISBN: 978-91-44-11317-3


Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 03:01

Dela länk