Allmändidaktik – vetenskap för lärare

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 383
ISBN: 978-91-44-11317-3


Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:28