Språket förenar och delar: Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
Publisher: Svenska folkskolans vänner
Place: Helsingfors
Publication year: 2017
Journal: Svenska folkskolans vänners kalender
Volume number: 131
Start page: 20
End page: 29
eISSN: 2243-0261

Last updated on 2020-25-05 at 03:19