Lärares pedagogiska tänkande

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Studentlitteratur
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 341
Artikelns sista sida, sidnummer: 360
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:22