Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Editors: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Publisher: Studentlitteratur
Place: Lund
Publication year: 2017
Publisher: Studentlitteratur
Book title: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Start page: 69
End page: 86
ISBN: 978-91-44-11317-3

Last updated on 2019-23-07 at 04:53