Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Editors: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Publisher: Studentlitteratur
Place: Lund
Publication year: 2017
Book title: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Start page: 49
End page: 68
ISBN: 978-91-44-11317-3

Last updated on 2020-24-09 at 05:59