Vad är allmändidaktik?

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Editors: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Publisher: Studentlitteratur
Place: Lund
Publication year: 2017
Book title: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Start page: 29
End page: 48
ISBN: 978-91-44-11317-3

Last updated on 2020-01-06 at 03:50

Share link