Vad är allmändidaktik?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Redaktörer: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman
Förläggare: Studentlitteratur
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Allmändidaktik – vetenskap för lärare
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 48
ISBN: 978-91-44-11317-3

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 02:31