Idrottsetikens ständiga balansgång : idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Idrottsforum.org
eISSN: 1652–7224

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:15