Idrottsetikens ständiga balansgång : idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Publication year: 2003
Journal: Idrottsforum.org
eISSN: 1652–7224

Last updated on 2020-26-01 at 04:09