Idrott som religion – ett modernt fenomen?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förläggare: Föreningen Granskaren
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 157
Artikelns sista sida, sidnummer: 162
ISSN: 0015-248X

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 03:06