Western Finland mental health survey 2014: survey methods

D5 Textbok, professionell handbok eller guide


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaarina Reini, Kaj Björkqvist, Anna K. Forsman,
Kjell Herberts, Johanna Nordmyr, Fredrica Nyqvist,
Karin Österman, Esa Aromaa, Kristian Wahlbeck
Publiceringsår: 2014
Förläggare: National Institute for Health and Welfare
ISBN: 978-952-302-346-8
eISBN: 978-952-302-347-5

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:00