Review of Rebecca Schuman: "Kafka and Wittgenstein"

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hugo Strandberg
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Nordic Wittgenstein Review
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 153
Artikelns sista sida, sidnummer: 156
eISSN: 2242-248X

Senast uppdaterad 2019-12-12 vid 03:27