Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tennsjös idrottsetiska finrum

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Idrottsforum.org
ISSN: 1652-7224

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 02:33