Public and private enterprises, costs and welfare performance: an overview with suggestions for further research

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Willner, Sonja Grönblom
Redaktörer: Massimo Florio
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: The Reform of Network Industries. Evaluating Privatisation, Regulation and Liberalisation in the EU
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
ISBN: 978 1 78643 902 4

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:34