Bibliotekskompetenser och framtid: Om den informationsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén
Förläggare: Finlands svenska biblioteksförening
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Bibban
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
eISSN: 1459-5052

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:08