Individual, social, and cultural approaches to knowledge sharing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén
Förläggare: Korea Institute of Science and Technology Information
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Information Science Theory and Practice
Tidskriftsakronym: JSTaP
Volym: 5
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
eISSN: 2287-4577


Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 06:10