The embeddedness of collaborative information seeking in information culture

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Preben Hansen, Gunilla Widén
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Information Science
Volym: 43
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 554
Artikelns sista sida, sidnummer: 566
eISSN: 1741-6485

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 04:45