Livsåskådningsförståelse : frågor kring öppenhet, funktion och existentiell relevans uttryckt genom några kvinnliga forskares resonemang

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 525
Artikelns sista sida, sidnummer: 537

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:11