Livsåskådningsförståelse : frågor kring öppenhet, funktion och existentiell relevans uttryckt genom några kvinnliga forskares resonemang

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Publication year: 2005
Journal: Teologinen Aikakauskirja
Issue number: 6
Start page: 525
End page: 537

Last updated on 2020-29-09 at 03:05

Share link