Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd: hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Förläggare: Formakademisk
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: FORMakademisk
Tidskriftsakronym: Formakademisk
Volym: 5
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
eISSN: 1890-9515


Abstrakt

I denna artikel diskuteras förutsättningar för och upplägg av
lärarfortbildning i slöjd i ett finländskt utbildningsperspektiv.
Inledningsvis fokuseras utgångspunkterna för slöjdunder­visande klass-
och ämneslärares behov av fortbildning. Vidare resoneras kring
tillvara­tagandet av lärarnas egna undervisningsrelaterade erfarenheter
och utnyttjandet av dem som en kollektiv tillgång i
fortbildningssammanhang. I artikeln diskuteras även hur den
forskningsbaserade lärarutbildningen kan möta den slöjdundervisande
lärarens behov av ”tips och idéer” för slöjdundervisningen.


Nyckelord

sloyd, Sloyd education, Teacher, teacher role

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 04:14