Microwave-assisted and acid-catalyzed epoxidation of oleic acid in the presence of peracetic acid and cation ion exchange resin

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta González Muñoz
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 57

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 06:04