Weaving Miskito and Mestizo imaginations: The Atlantic coast autonomy of Nicaragua

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer

För tillfället inga tillgängliga


Publikationens författare: José-María Arraiza
Redaktörer: Levente Salat, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gerg Székely
Förlagsort: Cluj-Napoca
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Romanian Institute for Research on National Minorities
Moderpublikationens namn: Autonomy arrangements around the world
Seriens namn: Documenta et Studia Minoritatum
ISBN: 978-606-8377-30-8

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:21