Reported lies : Incredulous evidentiality and speaker’s commitment

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meri Larjavaara
Redaktörer: Juana I. Marín-Arrese, Julia Lavid-López, Marta Carretero, Elena Domínguez Romero, María Victoria Martín de la Rosa, María Pérez Blanco
Förlagsort: Bern Bruxelles
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Peter Lang
Moderpublikationens namn: Evidentiality and modality in European languages: Discourse-pragmatic perspectives
Seriens namn: Linguistic Insights
Nummer i serien: 223
Artikelns första sida, sidnummer: 19
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
ISBN: 9783034324397


Nyckelord

evidentiality, French, lying, reported speech

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 03:42