Vårt praktiska och historiska förflutna

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 83

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 03:15