Quinquennium

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eriksson-Backa Kristina
Förläggare: Informaatiotutkimuksen yhdistys ry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Informaatiotutkimus
Volym: 33
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 1797-9129

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 06:36