Ambiguities of Address: Towards a Communicational Reading of Alexander Pope’s The Dunciad

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adam Borch
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku, Finland
Publiceringsår: 2010

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:09

Dela länk