Regering eller opposition?: Regeringsbildningar i Norden och i Västeuropa under sex årtionden

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Guy-Erik Isaksson
Place: Stockholm
Publication year: 2013
Publisher: Santerus Academic Press
ISBN: 978-91-7359-068-6

Last updated on 2020-25-09 at 05:58