"Jag vill mötas” – om tillit, förtroende och sårbarhet i (den kurténska) etikens landskap

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Mikael Lindfelt, Pamela Slotte, Malena Björkgren
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Moderpublikationens namn: Mot bättre vetande : festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen
Artikelns första sida, sidnummer: 173
Artikelns sista sida, sidnummer: 212
ISBN: 978-951-765-526-2

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 05:11