"Jag vill mötas” – om tillit, förtroende och sårbarhet i (den kurténska) etikens landskap

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Editors: Mikael Lindfelt, Pamela Slotte, Malena Björkgren
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2010
Book title: Mot bättre vetande : festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen
Start page: 173
End page: 212
ISBN: 978-951-765-526-2

Last updated on 2020-27-09 at 02:49