Finsk sloyd: teknologi, håndverk og design

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Porko-Hudd
Förläggare: Kunst og design i skolen
Förlagsort: Oslo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: form fagdidaktisk tidskrift for kunst og design
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 5


Nyckelord

School curriculum, sloyd, utbildning

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:08