Stepwise Construction of a Metabolic Network in Event-B: The Heat Shock Response

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Usman Sanwal, Luigia Petre, Ion Petre
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Computers in Biology and Medicine
Tidskriftsakronym: Comput Biol Med
Volym: 91
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISSN: 1879-0534

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 02:41