Recension av Alexander Maurits, Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Lagerlöf Nilsson
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historisk tidskrift
Volym: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 757
Artikelns sista sida, sidnummer: 759

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:09