Genomic characterization of Flavobacterium psychrophilum serotypes and development of a multiplex PCR-based serotyping scheme

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: ROCHAT T., FUJIWARA-NAGATA E., CALVEZ S., DALSGAARD I., MADSEN L., CALTEAU A., LUNAZZI A., NICOLAS P., WIKLUND T., BERNARDET J.-F., DUCHAUD E.
Förläggare: Frontiers Research Foundation
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Frontiers in Microbiology
Volym: 8

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:47