BY-utställningens illustratörer = BY-näyttelyn kuvittajat = BY Illustratoren der Ausstellung BY = The By exhibition illustrators

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Lassén-Seger
Redaktörer: Maria Lassén-Seger
Förläggare: Jokowski
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Jokowski
Moderpublikationens namn: BY: Finnish illustrations for children
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 105
ISBN: 978-952-93-3126-0

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 05:05