Socialdemokratisk och konservativ antifascism i Finland. Karl H. Wiik och Eirik Hornborg inför Lapporörelsen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 102
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 74


Dokument


Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:09