Quality Comparison and Evaluation of Digital Hydraulic Control Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Pląska, Marina Waldén
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2007
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 857
Antal sidor: 32
ISBN: 978-952-12-2007-4
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:38