Komitatiivi keskiössä. [Review of Maija Sirola-Belliard: Suomen komitatiivi: -ine ja kanssa. Acta Universitatis Tamperensis 2219. Tampere: University of Tampere Press 2016. 332 s. ISBN 978-952-03-0245-0 (nid.), ISBN 978-952-03-0246-7 (pdf).]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Urpo Nikanne
Förläggare: Kotikielen Seura
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Virittäjä
Volym: 121
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 28
Artikelns sista sida, sidnummer: 30
eISSN: 2242-8828


Nyckelord

Finnish

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:37