A Research Agenda for Entrepreneurial Cognition and Intention

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brännback Malin, Carsrud Alan
Förlagsort: Cheltenham
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Edward Elgar
Seriens namn: Elgar Research Agendas
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 214
ISBN: 978 1 78471 680 6
eISBN: 978 1 78471 681 3


Nyckelord

Cognition, Entrepreneurial intention, Entrepreneurship

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 06:38