Religionens olidliga lätthet: om det begreppsliga landskapet mellan det religiösa och det idrottsliga

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Editors: Susanne Ohlsson, Olof Sundqvist, David Thurell
Publisher: Molin & Sorgenfrei
Publication year: 2014
Book title: Zlatan Frälsaren och andra texter om religion och idrott : en festskrift till David Westerlund
Title of series: Södertörn Studies on Religion
Number in series: 8
Start page: 24
End page: 60
ISBN: 978-91-87515-03-3

Last updated on 2020-14-08 at 04:58