Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jerker Björkqvist
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 1996
Antal sidor: 80

Senast uppdaterad 2019-17-11 vid 02:55