Measuring the devitrification of bioactive glasses

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Arstila H, Vedel E, Hupa L, Ylänen H, Hupa M
Redaktörer: Barbosa MA, Monteiro FJ, Correia R, Leon B
Publiceringsår: 2004
Förläggare: Trans Tech Publications
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 16th International Symposium on Ceramics in Medicine (Bioceramics-16)
ISBN: 0-87849-932-6

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 02:01