Religionsfrihet och åskådningsundervisning i teori och praxis

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2001
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Ratio et fides : studia in honorem Hans-Olof Kvist
Artikelns första sida, sidnummer: 229
Artikelns sista sida, sidnummer: 251
ISBN: 951-765-069-8

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:37