Method for Evaluation of Surgical Wound Healing: A Case Study

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Atte Kekonen, Mikael Bergelin, Jan-Erik Eriksson, Ilkka Kaartinen, Jari Viik
Redaktörer: Hannu Eskola, Outi Väisänen, Jari Viik, Jari Hyttinen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: EMBEC & NBC 2017
Seriens namn: IFMBE Proceedings
Volym: 65
Artikelns första sida, sidnummer: 446
Artikelns sista sida, sidnummer: 449
ISBN: 978-981-10-5121-0

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:07