Historiska sägner om 1808-09 års krig

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Asplund Ingemark Camilla, Wassholm Johanna
Place: Helsingfors
Publication year: 2009
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 728
Number of pages: 236
ISBN: 978-951-583-187-3

Last updated on 2020-05-06 at 04:57