Conceptual modelling of workplace information practices: a literature review

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunilla Widén, Jela Stienerová, Peter Voisey
Förläggare: University of Sheffield
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Information Research: An International Electronic Journal
Volym: 19
Nummer: 4


Nyckelord

Information behaviour, workplace information research

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:28