Modelling a cement manufacturing process to study possible impacts of alternative fuels - Part A

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kääntee U, Zevenhoven R, Backman R, Hupa M
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Nordic Concrete Research
Volym: 30
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 30

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:37