Samarbete och lärande i nätverk mellan lärarutbildning och skola

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gunilla Karlberg-Granlund, Eira Korpinen, Elina Törmä
Editors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Number in series: 38
Start page: 271
End page: 282
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373


Keywords

Educational leadership, Teacher education

Last updated on 2020-04-07 at 06:50