I grammatikdidaktikens kalejdoskop: Med fokus på ett nyutkommet funktionellt finlandssvenskt läromedel

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Caroline Doktar
Redaktörer: Anna Slotte-Lüttge, Ria Heilä-Ylikallio
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2013
Moderpublikationens namn: Pippi på läromedel
Seriens namn: Publikation från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 24
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 37
ISBN: 978-952-12-2908-4
eISBN: 978-952-12-2909-1
ISSN: 1458-7785

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:38