306 Saliga de som ifrån världens öden

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgitta Sarelin
Editors: Per Olof Nisse, Inger Selander, Hans Bernskiöld
Place: Visby
Publication year: 2017
Publisher: Wessmans musikförlag
Book title: Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 2. Psalmerna 205-420
Volume number: 2
Start page: 263
End page: 263
ISBN: 978-91-87710-52-0


Abstract

Psalmernas
väg är ett kommentarverk till Den svenska psalmboken. Denna
representerar med sina psalmer en viktig kulturtradition i Sverige.
Genom de 325 första psalmerna manifesteras också en för kristenheten
unik ekumeniskt samverkan mellan landets kristna samfund. De psalmer som
tas upp i detta band av Psalmernas väg återfinns därför inte bara i Den
svenska psalmboken utan också i Psalmer och sånger, Segertoner samt
Frälsningsarméns sångbok.

Behovet av ett kommentarverk av detta
slag har sedan länge påtalats av forskare, av präster och musiker och av
enskilda för fördjupad kunskap och förståelse av psalmerna.

Kommentarerna
i Psalmernas väg inleds med en beskrivning av respektive psalms
tillkomst och historia kompletterad med en tolkning av psalmens text. I
musikkommentarerna placeras psalmernas melodier och sättningar in i sitt
musikhistoriska och kulturella sammanhang.

Huvudförfattare är
Per Olof Nisser, TD, f.d. domprost i Linköping, ledare för projektet,
Inger Selander, FD, docent i litteraturvetenskap och Hans Bernskiöld,
FD, musikforskare.


Keywords

Hymnologi, Psalmer

Last updated on 2020-01-10 at 04:19